دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1387

12 06 2008

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1387 ابلاغ گردید .

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

هفته گذشته من برای یک پیشنهاد قیمت مجبور به استفاده از دستورالعمل سال 86 شدم . هنگام بررسی سایت سازمان مدیرت و برنامه ریزی دیدم نقشه ایران شامل ضرایب منطقه ای برای عوامل نظارت تغییر کرده است و از روی نقشه بهتر می توان ظرایب را خواند و نقشه به صورت برداری (vector) است درحالی که نقشه قبلی به صورت عکس بود و هرچه زوم بیشتر می شد کیفیت پایین می آمد و خواندن آن مشکل تر می شد. اما نقشه برداری (vector) این مشکل را ندارد

نقشه ضرایب منطقه ای (جدید)

جدول ضرایب منطقه ای (‌نسبت به زمان تهیه بخش نامه ضرایب کرمانشاه ،‌اهواز و شیراز تغییر کرده است)

Advertisements
دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای صنعت نفت بخش P وC از قرادادهای EP,PC,EPC,P,C

1 06 2008

بخشنامه شماره : 2283-2-1/28 به تاریخ 31/1/87

دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای صنعت نفت بخش P وC از قرادادهای EP,PC,EPC,P,C

از اینجا دانلود کنید