دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1389

30 08 2010

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1389 ابلاغ شد

از اینجا دانلود کنید

Advertisements
ایمنی

18 08 2010


احتمالاً در اخبار چند روز پيش خبر آتش سوزي درمجتمع پتروشيمي خارگ را شنيديد.اين آتش سوزي كه بدنبال انفجار گاز در مجتمع پتروشيمي خارگ واقع در جزيره بروز نمود، متاسفانه باعث فوت 4 نفر از كاركنان واحد بهره برداري مجتمع گرديد و به قسمتي از يكي از واحدهاي مجتمع (واحد جذب ) خسارت زيادي وارد آورد.علت اصلي انفجار نشت گاز از يكي از فلنجهاي مربوط به برج اتان زدا (reboiler) ورودي مبدل پيشگرمكن ناشي از پارگي گسكت آب بندي فلنج بوده (deEthaneaizer)است.پس از بروز دفعتي نشتي، كاركنان بهره برداري سعي داشتند كه با بستن ولوهاي ورودي و خروجي مبدل،جريان را به اين مبدل قطع نمايند و اصطلاحاً مبدل را از برج ايزوله كنند.متاسفانه بر اثر زياد شدن ميزان نشتي و پراكنده شدن توده گاز در محيط و برخورد اين توده با منبع حرارتي كه دودكش كمپرسورهاي مجاور واحد جذب بودند،توده منفجر شده و آتش به سمت منبع نشتي كشيده ميشود و نفراتي كه در نزديكي مبدل در حال بستن ولو بودند را احاطه نموده و ايشان در آتش گرفتار شده و در اثر سوختن شديد در لحظات اوليه به ديار حق شتافتند .
پس از شروع اين حريق با توجه به اينكه برج اتان زدا(دياتانايزر)در كانون حريق قرار گرفته بود،در معرض حرارت شديد
در اثر حرارت نرم شده (skirt) قرار گرفته و پايه نگهدارنده برج و تغيير حالت ميدهد و مقاومت نگهداري برج را از دست ميدهد. و بعد مدتي برج در اثر وزن خود كج شده و روي تاسيسات و خطوط فرايندي جانبي افتاده و اين سقوط منجر به شكستن خطوط لوله هاي گاز شده و انتشار گاز در محيط باعث بروز انفجارات بعدي ميگردد.كه خسارت ناشي از اين انفجار شديدتر بوده است. پس از بروز آتش سوزي سريعا واحدهاي آتش نشاني وارد عمل شده و با توجه به ماهيت آتش نوع گازي سعي در خنك نمودن تاسيسات براي جلوگيري از بالارفتن حرارت و بروز انفجار هاي بعدي نمودند.لازم به ذكر است در دقايق اوليه حادثه ورودي گاز به كارخانه كاملاً بسته شده و واحد بطور كامل خوابانيده شد.ليكن با توجه به ميزان زياد هيدروكربنهاي موجود در خطوط لوله و ظروف فرايندي و شكستگي برخي از خطوط لوله در اثر افتادن برج ،امكان قطع كامل سوخت وجود نداشت.
با توجه به اين شرايط پس از حدود 3 ساعت اطفاء توسط آب و كف،آتش نشانان موفق به مهار اوليه حريق و متمركز كردن آن در دو نقطه نشتر گازشدند.اين عمليات سه ساعته باعث گرديد آتش به تاسيسات جانبي و دستگاهها و ماشين آلات همجوار سرايت نكرده و از بروز خسارت بيشتر جلوگيري شود.در اين عمليات چند ساعته تعداد حدود 40 نفر آتش نشان به همراه 8 خودروي آتش نشاني و چندين تانكر آب از آتش نشاني مجتمع پتروشيمي خارگ وشركتهاي همجوار(شركت نفت فلات قاره،شركت پايانه هاي نفتي،نيروي دريائي) شركت داشتند .در پايان ياد ميكنم از عزيزاني كه با ايثار خود سعي در مهار نشتي و جلوگيري از بروز حادثه داشتند كه آتش ناجوانمردانه آنان را بكام خود كشيد.
شهيدان:احمد زاده ، سله چي ، موسوي و رضائيان

نمایشگاه ساختمان

2 08 2010

نمایشگاه ساختمان 12مرداد 89 شروع می شود و تا 15 مرداد ادامه دارد