کانال تلگرام

4 11 2015

یک کانال تلگرام به آدرس زیر را راه اندازی کرده ام

https://telegram.me/sanatsakht

اگر این کانال فعال شود میشود ارتباط بهتری برقرار کرد

گروه زیر نیز برای تبادل نظر میباشد

https://telegram.me/joinchat/AhK0kgFJqtdgjaEBYoZtjA

Advertisements