تکنولوژی های جدید در راه ساختمان

29 05 2010

در شهر صنعتی پرند چندین شرکت شروع به ساخت ساختمان با تکنولوژی های جدید در ایران مانند ساختمانهای چوبی و همچنین پیش ساخته نموده اند

عکس زیر که توسط یکی از دوستان گرفته شده است  آپارتمانهای سه طبقه چوبی را نشان می دهد.

Advertisements
باید از امروز نگران قیمت نفت در 5 سال آینده بود

24 05 2010

اما باید از امروز نگران قیمت نفت در 5 سال آینده بود چرا که در سال های مذکور تمام بازار نفت تحت تاثیر طرح های توسعه ای عراق قرار خواهد گرفت .اگر عراق بتواند به برنامه تولید 11 میلوین بشکه درروز خود تا 5 سال آینده دست یابد که البته امیدواری های زیادی در این خصوص وجود دارد قطعا اولین تولید کننده اوپک خواهد شد و عربستان را پشت سر می گذارد و مازاد عرضه در بازار بوجود خواهد آمد که این مازاد عرضه می تواند قیمت نفت را به شدت تحت تاثیر قرار دهد . همانطور که می دانید که در شرایطی که عرضه نسبت تقاضا در بازار پیشی می گیرد قیمت نفت کاهش می یابد و براین اساس باید نگران قیمت نفت در 5 سال آینده بود.

مصاحبه ترکان با خبر آنلاین را از دست ندهید

خريد خدمت خدمات مشاوره اشخاص حقيقي

2 05 2010

خريد خدمت مشاوره اشخاص حقيقي نياز به اخذ گواهي صلاحيت نداشته و بالاترين مقام اجرايي مسئول تشخيص صلاحيت مي باشد.

اين موضوع طبق اطلاعيه اي در سايت سازمان مديريت سابق منتشر شده است

اينجا