اظهار نامه مالياتي 87

21 06 2009

اظهار نامه مالياتي سال 87 در آدرس زير توسط سازمان امور مالياتي قرارداده شده اشت و بصورت فايل اكسل بوده كه پس از تكميل آن مي توانيد همانرا مهر و امضا نموده و تحويل سازمان امور مالياتي نماييد.( اين مطلب را بصورت آگهي در سازمان مالياتي غرب تهران واقع در شهرك غرب دبدم )
آدرس فايل: http://intamedia.ir/ezharnameh.rar
آدرس سايت سازمان امور مالياتي :http://intamedia.ir

ضمنا ممكن است بعضي از دوستان نتوانند فايل rar را باز كنند بصورت zip فايل را اين آدرس قرار دادم : http://a.asghari.googlepages.com/ezharnameh.zip

Advertisements
مالیات حقوق کارگران سال 88

12 05 2009

برخی از دوستان برای نوشته معافیت مالیات 88 درخواست بخشنامه نموده بودن که توضیح داده شد که به قانون بودجه سال 88 مراجعه کنند .

لینک قانون بودجه 88

ماده 11 بند ب4

در پست قبلی هم این اطلاعات وارد شد

مالیات بر حقوق کارگران سال 88 اعلام شد

11 04 2009

1- تا 416 هزار و 666 تومان     معاف از مالیات

2- از 416 هزار و 667 تومان تا یک میلیون 250 هزار تومان         (حقوق منهای 416666) × 0.10

3- از یک میلیون و 251 هزار تومان  تا 3 میلیون تومان    766هزار تومان اول  آن 10 درصد  از 766 هزار تا یک میلیون دویست و پنجاه هزار تومان (484 هزار تومان دوم) آن 20 درصد

4-  بالا تر 25 درصد

منبع

ضمنا این قانون در قانون بودجه امسال آمده و بخشنامه مجزایی برای آن صادر نخواهد شد

قانون بودجه سال 88 را اینجا ببیند ماده 11 بند ب4

اصل بخشنامه ميزان معافيت ماليات بردرآمد حقوق 1387

9 03 2009

ميزان معافيت ماليات بردرآمد حقوق 1387 و جدول نحوه محاسبه ماليات حقوق
در تاريخ 14/12/87 ابلاغ شد.

فايل اكسل محاسبه ماليات  حقوق را تهيه نموده ام كه از اينجا قابل دانلود است
اصل بخشنامه از اينجا قابل دانلود است

daraee_page_1
daraee_page_1